Etický kodex

Etický kodex

OBSAH

ÚVOD

 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI
 1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY
 1. SPECIFICKÁ PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ
 1. POVAHA A DOSTUPNOST INFORMACÍ A TVRZENÍ

1.1     Odpovědnost

1.2     Zajištění podstatných důkazních údajů
1.3     Nepravdivá či zavádějící tvrzení
1.4     Neschválené léčivé přípravky a indikace
1.5     Dobrý vkus
1.6     Nepodložené superlativy
1.7     Nové léčivé přípravky
1.8     Srovnávací tvrzení
1.9     Napodobování
1.10    Lékařská etika
1.11    Skrytá reklama, rozlišení propagačního materiálu

 1. INFORMACE O PŘÍPRAVKU

2.1     Úplné informace o léčivém přípravku
2.2     Zkrácené informace o léčivém přípravku
2.3     Klinicky významné změny

 1. PROPAGAČNÍ MATERIÁL URČENÝ PRO ZDRAVOTNICKÉ ODBORNÍKY

3.1     Reklamy v časopisech
3.2     Připomínková reklama
3.3     Články objednané společností
3.4     Ostatní propagační materiály
3.5     Audiovizuální propagační materiál
3.6     Počítačový propagační materiál
3.7     Poštovní propagační zásilky („mailings“)
3.8     Média pro přenos dokumentů
3.9     Propagační soutěže

 1. OBCHODNÍ ZÁSTUPCI
 2. VZORKY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
 3. VÝSTAVY
 4. SPONZOROVÁNÍ KONGRESŮ, FIREMNÍ SEMINÁŘE

7.1     Kongresy

7.2     Firemní semináře

 1. SPONZORING A GRANTY
 1. NEINTERVENČNÍ STUDIE, PRŮZKUM TRHU

9.1.    Neintervenční studie (NIS)
9.2.    Průzkum trhu

 1. VZTAHY SE ZDRAVOTNICKÝMI ODBORNÍKY

10.1    Pohoštění
10.2    Dary a pobídky

10.3    Odborný vzdělávací materiál
10.4    Využití konzultantů, obecně o odměňování zdravotnických odborníků

 1. KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

11.1    Komunikace s veřejností ohledně přípravků na předpis

11.2    Komunikace s veřejností ohledně volně prodejných přípravků

 1. OBCHODNÍ VZTAHY S PARTNERY, SLEVY
 1. VZTAHY S PACIENTY A PACIENTSKÝMI ORGANIZACEMI
 1. ARCHIVACE VZORKŮ REKLAMY
 1. PŘÍLOHY
 • Příloha č. 1 – Dodatečné pokyny pro neintervenční studie (NIS)
 • Příloha č. 2 – Pravidla internetových stránek farmaceutických společností
 • Příloha č. 3 – Jednací řád Etické a Odvolací komise
 • Příloha č. 4 – Pravidla certifikace