ČAFF – Česká Asociace Farmaceutických Firem » Programové prohlášení

Programové prohlášení

Etický kodex
Stanovy

Dne 10. ledna 2001 vznikla uzavřením zakladatelské smlouvy o založení zájmového sdružení právnických osob Česká asociace farmaceutických firem. Nová Asociace zabezpečuje kontinuitu předchozích subjektů s obdobným předmětem činnosti, a to Sdružení výrobců léčivých přípravků (SVLP) a Sdružení českého farmaceutického průmyslu (SČFP). Tyto subjekty vyjádřily svou vůli ke společnému a koordinovanému postupu při hájení a podpoře zájmu svých členů v rámci nově založené ČAFF.

Předmětem činnosti ČAFF je sjednocovat a hájit společné zájmy firem, které se zabývají výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem, propagací, marketingem v oblasti humánních léčivých přípravků a dále informatikou v oblasti farmaceutického průmyslu a užití léčivých přípravků.

Jejím cílem je stát se širokým reprezentantem farmaceutických firem působících v České republice.

ČAFF spatřuje hlavní oblasti činnosti především:

  • V podpoře hospodářských, právních a odborných zájmů svých členů (včetně poskytování poradenských služeb a informačního servisu všem členům)
  • Ve snaze o vytvoření standardního prostředí umožňujícího realizaci dlouhodobých obchodních strategií členů. V tomto procesu chce být partnerem pro komunikaci s orgány státní exekutivy, zákonodárnými orgány, s odbornými společnostmi a s veřejností
  • V otevřené komunikaci, prostřednictvím které bude prosazovat a bránit pozitivní obraz farmaceutického průmyslu v České republice
  • V přijetí závazných pravidel etického chování člena (etický kodex) a v dohledu nad jejich dodržováním
  • V hájení zájmů svých členů v mezinárodním kontextu. Jako člen mezinárodních organizací bude přispívat k harmonizaci kroků vedoucích k hladké integraci České republiky do struktur EU.

ČAFF je sdružením otevřeným všem farmaceutickým společnostem, působícím na území České republiky a jako takové je připraveno hájit zájmy všech svých členů.