Otázky a odpovědi

Opravdu neexistují rozdíly mezi generickým a originálním přípravkem?
Mezi generikem a originálním léčivem nejsou žádné rozdíly v kvalitě, účinnosti a bezpečnosti. Generické léky totiž musí projít stejnou procedurou registrace na tuzemský trh jako léky originální. Vše garantuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Výrobci musí doložit, že jejich generikum funguje v lidském těle stejně jako referenční přípravek (bioekvivalenční studie).
Proč jsou tedy generika levnější než originální léčiva? Není v tom nějaký háček?
Když někdo přijde na trh s novým výrobkem, cena je maximální. S příchodem konkurentů se vždy snižuje. A přesně tak to funguje i ve zdravotnictví. Díky tomu, že existuje patentová ochrana, mohou výrobci originálních léků realizovat zisky kompenzující náklady za léta vývoje a výzkumu.
Proč existuje patentová ochrana?
Náklady na výzkum a vývoj nového léčiva obvykle dosahují až 500 milionů dolarů a tento proces může trvat celkem deset i více let. Když se stanovuje cena za nové originální léčivo, je snahou vyrovnat vysoké náklady na výzkum, vývoj a marketing. Generické léky tento proces mohou z velké části přeskočit, protože se mohou opřít o práce originátorů. Proto mohou přijít na trh s nižší cenou, než má původní přípravek.