Informace o generických lécích

infoLISTY Originální léky vs. generika
Sustainable Provision of Generic Medicines in Europe

Proč rozdělujeme identické léky na dvě skupiny, originální a generické? Hlavním rozdílem je tzv. patentová ochrana. Na začátku vždy stojí objev nové léčivé látky, základ léčivého přípravku. Inovace je chráněná patentem na zákonem stanovenou dobu (obvykle 20 let, s možností prodloužení o maximálně dalších 5 let, v EU navíc nově platí tzv.“data exclusivity“ na 8 + 2 + 1 roky, více viz zde). Žádný jiný výrobce tak až do vypršení patentu nesmí uvést stejný lék na trh. Po jeho exspiraci je léčivá látka k dispozici dalším výrobcům. První přípravek se označuje originální, další jsou tzv. léky generické.

Díky vstupu dalších léků na trh se snižuje cena i toho původního. Ekonomické zákony platí stejně jako v jiných oborech: čím silnější je konkurence, tím nižší jsou ceny. Z toho důvodu například Evropská unie, Evropská generická asociace a další instituce podporují neodkladný vstup a rostoucí podíl generických léků na trhu.

  1. Vysvětlení pojmu generika
  2. Často kladené dotazy
  3. Jak se rodí generikum?