ČAFF 15 let

Slavnostní projev předsedy představenstva ČAFF Andreje Parda

Vážené dámy, vážení pánové, vzácní hosté,

dovolte mi, abych Vás jménem České asociace farmaceutických firem přivítal na tomto slavnostním večeru, jehož tématem je 15 let existence naší asociace, 15 let úspěšného propojování generického farmaceutického trhu se zájmy českých pacientů.

Jsem upřímně rád tomu, že jste tu v tomto krásném sále Velkopřevorského paláce dnes večer s námi.  Hodně pracovního času trávíme na cestách, překonáváme časová pásma a propojujeme se pomocí telemostů. Skutečnost, že jsme dnes všichni v jednom sále tady v Praze je proto zcela výjimečná a za to bych Vám chtěl všem moc poděkovat.

Náš průmysl je globální a přitom přísně regulovaný a omezovaný mnoha legislativními pravidly. Je současně velmi dynamický a nutí nás být připraveni k okamžitým změnám, které posouvají nás i český lékový trh dopředu. Před 15 lety se začala formovat asociace, která si vzala za cíl koordinovat tak složitý obor, jakým je generický farmaceutický průmysl. Naší první předchůdkyní byla Mezinárodní asociace farmaceutických firem, MAFS, s níž nás pojily společné zájmy v rámci průmyslu. Postupně se však vyvinula potřeba specifické orientace na generická léčiva. Tuto úlohu začala plnit právě Česká asociace farmaceutických firem, zaměřená na kvalitní a účinné, přitom však cenově široce dostupné léčivé přípravky. A byly tu osobnosti, jako pan Dr. Lumír H. Kroček, Ing. Petr Fiala, MUDr. Jaromír Frič, Ing. Václav Rejholec, Ing. Jože Kavtičnik, Mgr. Andrej Dobovišek a další, kteří pomohli naší asociaci na svět. Jak jeden z nich trefně řekl „začal se léčit systém“.

Mimochodem historií ČAFF prošlo mnoho důležitých a vážených osobností. A já věřím, že mnoho dalších důležitých a vážených jmen bude s naší asociací spojováno i v budoucnu. Dovolte mi však ještě vzpomenout na jednu osobnost, která se výrazně zapsala do činnosti naší asociace, a tou je pan doktor Emil Zörner. Výkonným ředitelem ČAFF byl od roku 2009 až do února letošního roku. Osobně je to pro nás stále velmi těžké o něm hovořit, protože nás opustil náhle a uprostřed práce, jakoby si na chvilku odskočil na jinou poradu…. Pamatujeme si stále jeho profesionální poctivost i lidský přístup ve všem, co dělal. Díky svým životním zkušenostem se na mnoho skutečností v našem oboru díval s nadhledem a současně velkou mírou empatie pro slabší články řetězce, kterými je v českém zdravotnictví většinou pacient. A pro tuto zcela lidskou podstatu jeho práce bych mu rád společně s vámi vzdal hold .

Mluvíme-li o důležitých okamžicích pro ČAFF jako profesní organizaci, rád bych tu vzpomenul na několik momentů, které z pohledu našeho průmyslu „pohnuly zeměkoulí“:

Prvního května 2004 Česká republika vstoupila do Evropské unie a od této chvíle se léčiva stala tématem řady unijních směrnic a doporučení. Dílčí změny vyvrcholily v roce 2007, kdy systém stanovování cen a úhrad léčivých přípravků v České republice byl Ústavním soudem zrušen a v dalším roce nahrazen úplně novým systémem.

V prvních letech našeho unijního členství však vstupují nová generika na český trh stále velmi opožděně a to kvůli zdlouhavým administrativním procesům.  Tato skutečnost byla dlouhodobě kritizována právě našimi členy a ČAFF podnikla kroky, které umožnily českým pacientům i lékařům rychlejší přístup k moderním lékům srovnatelným s Evropou. Jsem velmi rád, že mohu na tomto místě konstatovat důležitý posun právě v této oblasti.

Poslední významnou změnou bylo zkrácení lhůty pro stanovení cen a úhrad na dobu 2 měsíců. Vstup nových generických přípravků tak dovoluje významné úspory v systému zdravotní péče a tím také podstatně zvyšuje dostupnost moderní léčby pro pacienty.

Dovolil bych si zmínit ještě jedno palčivé téma, a tím je nedostatečně transparentní léková politika. Změny cen léčivých přípravků bez předchozího projednání s odbornou veřejností či farmaceutickým průmyslem vedou k tomu, že je lékový trh těžko předvídatelný, v konečném důsledku závislý na tom, jak se se změnami vyrovnají výrobci. Naším společným úspěchem by bylo, pokud by český lékový trh fungoval v transparentním podnikatelském prostředí. Máme za to, že dlouhodobá spolupráce regulátorů, plátců a farmaceutického průmyslu na nastavení lékové politiky v České republice může zdravotnickému systému a pacientům přinést větší hodnotu.

Vážené dámy, vážení pánové, vzácní hosté,

naším společným zájmem je budoucnost českého zdravotnictví, zajištění moderní a cenově dostupné zdravotní péče. Viděno očima ČAFF – cílem je transparentní lékový trh, odpovídající ekonomické úrovni České republiky, stabilní a předvídatelný zdravotnický systém s mnoha přínosy pro pacienty, poskytovatele i plátce. A s tímto pohledem upřeným do budoucna mi dovolte, abych nyní na pódiu přivítal nového výkonného ředitele ČAFF Mgr. Martina Mátla, který naši asociaci posílil od 1. září letošního roku.

 

Pane magistře, Vaše profesní zkušenosti zasahují jak do oblasti farmacie, tak do oblasti řízení zdravotnictví. Co bude dle Vašeho názoru pro generický průmysl a asociaci našeho typu v příštích letech zásadní?

V první řadě bych chtěl poděkovat za milé uvítání a popřát vám všem hezký večer a příjemnou zábavu.

Zásadní pro farmaceutický průmysl bude schopnost vyrovnat se s výraznou cenovou erozí léčivých přípravků. V systému, který je otevřený, a který například nastavuje ceny a úhrady léčivých přípravků podle zahraničních cen, bude zcela jistě zásadní další vývoj cen v ostatních státech Evropské unie.

Z dalších témat bych uvedl otázku dalšího vývoje role zdravotních pojišťoven v oblasti lékové politiky, například vývoj aktivit typu pozitivních listů.

Z těch optimističtějších záležitostí bych také rád zmínil rozvíjející se oblast biosimilars, která přináší jednak větší dostupnost moderní terapie pro širší okruh pacientů a také příležitost pro výrazné úspory plátců a poskytovatelů zdravotních služeb.

Jaké budou vaše první kroky v pozici výkonného ředitele ČAFF?

Především bych chtěl říci, že je pro mne velká čest a zároveň závazek, že jsem dostal důvěru České asociace farmaceutických firem. Prostřednictvím představitelů ČAFF, se kterými jsem se v minulosti pracovně potkával, jsem ČAFF poznal jako důvěryhodného a respektovaného partnera. A v tomto směru chci na své předchůdce navázat. Konkrétní témata, kterým se věnujeme, jsou v podstatě vymezena tím, že se pohybujeme v přísně regulovaném prostředí. Jedná se o nikdy nekončící práci při hledání určité rovnováhy mezi bezesporu nutnou regulací ze strany státu a požadavky soukromého sektoru, který usiluje o podmínky, ve kterých bude moci podnikat a plánovat svoje aktivity.

 

Pane magistře, velmi děkuji za Váš pohled a na závěr mi dovolte ještě jedno krátké, ale velmi upřímné poděkování.  V naší asociaci je sdruženo 21 členských firem, bez jejichž spolupráce a podpory bychom jako ČAFF nedosáhli řady dílčích úspěchů ani změn.  To, že jméno ČAFF není pro odbornou veřejnost prázdným pojmem, ale synonymem profesionality, respektu a znalosti oboru, to je zásluhou právě našich členů. Děkuji současně představenstvu i odborným komisím, které jsou motorem naší práce. A děkuji Vám, hostům mimo ČAFF, kteří jste dnes s námi. Velmi si toho ceníme a doufáme, že s námi budete i při našich krásných dvacetinách v roce 2020.