Novela zákona o léčivech může stát připravit o možnost ušetřit až jednu miliardu korun na biologické léčbě a učinit ji dostupnou pro více pacientů

1. listopad 2016 – Tiskové zprávy

Praha, 1. listopadu, 2016 – Poslanci budou 9. listopadu v závěrečném čtení projednávat novelu zákona o léčivech. Ta má zajistit omezením reexportu dostupnost léků pro pacienty. Pozměňovací návrh poslance Rostislava Vyzuly si klade za cíl generovat úspory na stoupající náklady za biologickou léčbu. Ve skutečnosti však hrozí tím, že novela způsobí pravý opak – připraví stát o možnost ušetřit až jednu miliardu na biologické léčbě a učinit tuto léčbu dostupnou pro více pacientů

Pozměňovací návrh Rostislava Vyzuly svým bezhlavým tlakem na ceny životně důležitých biosimilárních léků nejenom zvyšuje jejich atraktivitu pro reexport, ale paradoxně může také připravit stát o možnost ušetřit na biologické léčbě takřka jednu miliardu korun v průběhu dvou let a učinit ji tak dostupnou pro více pacientů,“ říká výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem Martin Mátl

Podle Martina Mátla může mít na poslední chvíli předložený pozměňovací návrh poslance Rostislava Vyzuly (ANO) tři klíčové negativní dopady na dostupnost léků pro pacienty v ČR:

 • Zpomalí a omezí vstup nových biosimilárních přípravků a generik na trh
 • Další pokles cen biosimilárních přípravků a generik sníží ochotu výrobců uvádět na trh v ČR nové léky, protože mnohdy hrozí, že se dostanou pod své výrobní náklady.
 • Výrobci budou nové biosimilární přípravky uvádět do ČR se zpožděním až několika let, aby zabránili referenčnímu snížení cen těchto přípravků v  zemích EU, kde je vyšší cenová hladina léků ve srovnání s ČR.
 • Připraví stát o možnost ušetřit až jednu miliardu na biologické léčbě a učinit ji dostupnou pro více pacientů
 • V blízké době by na trh v ČR mohlo vstoupit 5 nových biosimilárních léků na léčbu onkologických onemocnění, Crohnovy choroby a revmatoidní artritidy. Náklady na originální biologické léky v těchto oblastech (Humira, Herceptin, Avastin, Mabthera, Enbrel) přesáhly za období leden-září 2016 tři miliardy korun  (zdroj: IMS Health).
 • Při uplatnění stávající legislativy, dle které musí cena u „prvního podobného   biologického přípravku“ klesnout o 15%, by stát na uvedení 5 biosimilars v příslušných terapeutických oblastech ušetřil zhruba jednu miliardu korun v průběhu dvou let.
 • Zvýšení stávajícího poklesu ceny biosimilárnách přípravků z 15% na 30%, jak navrhuje Rostislav Vyzula, ale může způsobit, že výrobci vstup těchto pěti biosimilárních přípravků o dva roky odloží, aby zabránili cenové erozi na ostaních trzích EU.
 • Možné odložení vstupu těchto 5 biosimilárních přípravků o 2 roky tak paradoxně a zcela proti duchu novely způsobí, že se stát připraví o možnost ušetřit takřka jednu miliardu korun na biologické léčbě v průběhu dvou let. Tato úspora by přitom mohla být použita právě na zvýšení dostupnosti biologické léčby, tzn. během oněch dvou let by bylo možné léčit moderními biosimilárními přípravky více pacientů.
 • Podpoří reexporty a zvýší nedostupnost
 • Ceny léků v ČR patří mezi nejnižší v EU. Jsou to přitom právě nízké ceny, které stimulují reexport a způsobují nedostupnost léčivých přípravků.
 • Navrhovaný pokles cen biosimilárních přípravků a generik (z 15% na 30% respektive z 32% na 40%), zásadně zvýší atraktivitu léků v ČR pro reexport.

 

 

Více informací:

Viktor Chvátal, FleishmanHillard

Email: chvatal@fleishman.com, tel.: 774 126 366 

Každý druhý lék, který denně pomáhá pacientům v České republice, dodávají firmy sdružené v České asociaci farmaceutických firem. Asociace sdružuje 22 hlavních výrobců generických a biosimilárních léků, kteří  v ČR zaměstnávají více než 4 400 lidí a každoročně dodají  na trh v průměru 119 miliónů lékových balení. Všechny členské firmy a jejich zaměstnanci se ve své práci řídí Etickým kodexem ČAFF, který je v mnoha ohledech přísnější než příslušná legislativa. Hlavním cílem ČAFF je zajišťovat maximální dostupnost léků pro pacienty v ČR  a udržitelnost zdravotního systému.