TISKOVÁ ZPRÁVA – KOLIK STOJÍ LÉKY?

6. listopad 2014 – Tiskové zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA – KOLIK STOJÍ LÉKY?

Praha, 4. 11. 2014

Ovlivní snížení DPH cenu léků na předpis? Z čeho se skládají ceny léků? Kolika způsoby jsou regulovány? Česká asociace farmaceutických firem startuje kampaň Kolikstojíléky.cz

Praha 4. 11. – Doplatky v lékárnách se od roku 2007 zvýšily už o 20,5 %. Pacienti tedy musí sahat stále hlouběji do kapsy za léky, na které jim přispívají zdravotní pojišťovny. Situaci nepomůže ani plánované snížení DPH na 10 %. Hlavní vliv na doplatky mají totiž úhrady pojišťoven, které u jednotlivých léků nerostou. I s těmito tématy chce veřejnost seznámit osvětová kampaň ČAFF Kolikstojíléky.cz. V prvním listopadovém týdnu ČAFF otevřela Apatyku 2020, informační stánek na náměstí Republiky.

Pacienti nemají dost informací, a proto jsou klamáni. Přehnaný výrok? Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ne. Zatímco úhrady ze zdravotního pojištění se podle ÚZIS v posledních sedmi letech zvýšily o 3,2 %, spoluúčast pacientů rostla více než šestinásobně rychleji a dosáhla zvýšení o 20,5 %. Pacienti bez dobrých informací se pak mohou zlobit, že na nich neúměrně vydělávají výrobci léčiv.

Případný hněv směřuje špatným směrem. Za rostoucími doplatky částečně hrazených léků nestojí farmaceutické firmy, nýbrž stát, který má hlavní vliv na ceny léků a výši jednotlivých úhrad, tedy i doplatku pacienta,“ říká výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem Dr. Emil Zörner a dodává: „Stát také určuje, jaká je maximální cena léku, za kterou smí být léčivo nabízeno a stát je zároveň tím, kdo říká, kolik nakonec za lék zaplatí formou úhrad ze zdravotního pojištění. Některé léky tak hradí zcela, u jiných ale pacient musí doplácet rozdíl mezi prodejní cenou a úhradou pojišťovny.“

Pokles DPH doplatky pro pacienty nesníží

Zdravotní pojišťovny mají svázané ruce. Kvůli úhradové regulaci nemohou svým klientům přispět víc na léky, ani kdyby chtěly.

Stát poskytuje pacientům zavádějící informace přinejmenším tím, že snížení DPH prezentuje jako opatření, kterým se sníží cena léků na předpis,“ říká Emil Zörner a pokračuje: „DPH má totiž na spoluúčast pacienta jen minimální vliv. Mnohem podstatnější je výše úhrady pojišťovnou. Ta se ale rok od roku u jednotlivých léků snižuje. A tím se pochopitelně zvyšují doplatky.“

V zemích EU jen přitom průměrná sazba DPH na léky pod 10 procenty.

Český trh je zároveň přeregulovaný. „Aktuálně je v platnosti 17 nástrojů, které ovlivňují fungování trhu, a z nich si některé dokonce odporují. Pro srovnání – v Německu či Rakousku je takových opatření méně než 5. Jsem přesvědčen, že z  vysoce konkurenčního prostředí na českém trhu, do něhož stát zbytečně nezasahuje, by pacienti těžili mnohem více,“ upozorňuje Zörner.

Pacientům chybí informace

Počtem regulací je Česká republika evropským rekordmanem. Zároveň však platí, že pacienti si náklady v lékárnách automaticky spojují s farmaceutickými firmami. Přitom cena léků se skládá z ceny výrobce, marže velkodistributora a lékárny a svůj nemalý díl si bere i stát s daní z přidané hodnoty.

Málokdo by nejspíš věřil, že lék na bolest lze pořídit už levněji než rohlík, který je nadto v akci. Ještě více vynikne absurdita cen v porovnání s pivem, jehož cena měřená Českým statistickým úřadem rok od roku jen roste. Naproti tomu ceny léků stabilně klesají.

Jak pacient může ušetřit a co by pomohlo českému zdravotnictví? Jak stát ovládá cenu léků a je vůbec způsob, jak se bránit? Kolik peněz takto získává české zdravotnictví? Přijďte to zjistit mezi 2. a 7. listopadem na pražské náměstí Republiky. V informačním stánku Apatyka 2020 se lze potkat se zástupci České asociace farmaceutických firem a prodiskutovat své otázky. Apatyka 2020 má otevřeno od 8:30 do 17:00 hodin.

Další informace k mýtům spojeným s problematikou cen léků se budou postupně objevovat na webu www.kolikstojileky.cz. Se zástupci ČAFF může veřejnost také diskutovat na Facebooku (www.facebook.com/kolikstojileky.cz) a na Twitteru (@kolikstojileky).

Více informací poskytne: Emil Zörner, výkonný ředitel ČAFF

e-mail: emil.zorner@aff.cz, tel.: 733 736 097

O ČAFF

Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) sdružuje všechny hlavní výrobce a dodavatele generických léků. Aktuálně se jedná o 21 firem, které v České republice zaměstnávají 4 416 zaměstnanců. Na český trh aktuálně dodávají 1 751 preparátů, jichž se ročně prodá zhruba 145 milionů kusů. Celkové roční tržby všech členských firem dosahují 15,24 miliardy.

O generických léčivech

Proč rozdělujeme identické léky na dvě skupiny, originální a generické? Hlavním rozdílem je tzv. patentová ochrana. Na začátku vždy stojí objev nové léčivé látky, základ léčivého přípravku. Inovace je chráněná patentem na zákonem stanovenou dobu, obvykle 20 let. Žádný jiný výrobce tak až do vypršení patentu nesmí uvést stejný lék na trh. Po jeho exspiraci je léčivá látka k dispozici dalším výrobcům. Původní přípravek se označuje originální, další varianty jsou tzv. léky generické.

Díky vstupu generických léků na trh se snižuje cena přípravku, a to i v případě toho originálního. Právě pozitivní vliv na dostupnost je důvodem, proč Evropská unie, Evropská generická asociace a další instituce podporují neodkladný vstup a rostoucí podíl generických léků na trhu.